Missä määrin automaatio voi kasvattaa liiketoiminnan tuottavuutta nykyään?

by Dacre Pallas

Automaation (tai automatisaation) ja sen vaikutukset työelämään ja tuottavuuteen ovat puhuttaneet jo pidemmän aikaa. Tämä yhdistettynä tekoälyn kehitykseen tarkoittaa, että työelämä tulee mitä todennäköisemmin muuttumaan tulevaisuudessa melkoisesti siitä, mitä se on tällä hetkellä. Tässä artikkelissa luodaan katsaus siihen, miten automaatio voi kasvattaa liiketoiminnan tuottavuutta nykyään. Aluksi on kuitenkin tärkeää määritellä, mitä automaatiolla tarkoitetaan.

Automatisaatio on mukana monessa, jopa onlinekasinoilla

Automaatio juontaa kreikan sanasta automatos ja tarkoittaa lyhyesti ilmaistuna itsetoimivaa laitetta tai järjestelmää. Jokainen on varmasti törmännyt automaation jossain määrin, esimerkiksi NetBet Nettikasinon kaltaisissa nettikasinoissa. Onlinekasinolla pelaaja ei tarvitse toista ihmistä pelaamiseen, vaan automaatio toteuttaa pelikokemuksen. Tämä on mullistanut kasinokokemuksen täysin, sillä enää ei ole tarvetta suunnata ”kivijalkakasinolle” pelikokemuksen saamiseksi, vaan automaatio tarjoaa sen kotipelaajalle. Nettikasinot ovat hyvä esimerkki, miten automaatiota käytetäänkin nykyään melkein kaikissa teknisissä järjestelmissä sekä laitteissa.

Älykäs automaatio

Joskus puhutaan älykkäästä automaatiosta (Intelligent Automation – IA), joka tarkoittaa toimintamallia, jossa liiketoiminta prosesseja automatisoidaan tietyllä tavalla. Se tapahtuu jakamalla työtä mahdollisimman saumattomasti koneiden ja ihmisten välillä. Perusajatuksena on automatisoida mahdollisimman monta tehtävää niin tehokkaasti kuin mahdollista. Tässä käytetään työkaluina perinteisiä toimintamalleja haastavia tekniikoita. Näitä ovat esimerkiksi koneoppiminen, ohjelmistorobotiikka sekä joustava työnkulkua. Tässä ei ole kysymys pelkästään tekniikasta, sillä olennaista on myös tapa toimia: miten tunnistamme, analysoimme, suunnittelemme, toteutamme, mittaamme, valvomme ja uudelleenarvoimme automatisoitavat kohteet.

IA käytännössä ja vaikutus tuottavuuteen

Älykkäässä automaatiossa siis yhdistetään koneen ja ihmisen tekemä työ toisiinsa, hyödyntäen molempien erityisvahvuuksia. Päätavoitteena on nopeuttaa palvelua ja lisätä tuottavuutta. Älykkään automaation avulla voidaan vähentää virheitä sekä kustannuksia, mutta ennen kaikkea työntekijöille jää enemmän aikaa keskittyä palvelua parantavien, harkinnanvaraisten sekä empatiaa kysyvien tehtävien hoitamiseen. Yksi esimerkki älykkään automaation käytöstä on tilauksen käsittely. Siinä robotti poimii saapuneen tilauksen sähköpostista, tunnistaen tekoälyä käyttäen tilauksessa olevat tilaustiedot.  Tämän jälkeen robotti pyytää asiakkaalta puuttuvan tilausnumeron, jonka saatuaan robotti syöttää tiedot myyntijärjestelmään. Se vahvistaa toimitusajan asiakkaalle ja informoi myyjää tehdystä tilauksesta.

Älykkäällä automaatiolla on mahdollista optimoida resurssit tehokkaammin ja parantaa tuottavuutta. Hyötyjen saaminen kuitenkin edellyttää sitä, että toimijalla on kyky hallita käynnissä olevaa digitaalista muutosta. Liiketoimintaa edistetään prosessien puhtaan parantamisen sijaan keskittymällä todellisten kustannusten optimoimiseen, innovaatioiden synnyttämiseen, tulovirtojen tehostamiseen sekä edistykselliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Tuottavuuden kasvattaminen on siis monimuotoinen projekti, eikä keskity pelkästään kustannuksien karsimiseen.

Viisi periaatetta onnistumiseen?

Talouselämä kertoi 26.8.2019, että Accenturen teknologia- ja innovaatiojohtajat Paul Daugherty ja James Wilson olivat julkaisseet kirjan nimeltä Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI. Kirjassa tekoälyn ja ihmisen yhteistyöstä tutkimusta tehnyt parivaljakko listasi viisi periaatetta, joita noudattamalla organisaatiot olivat onnistuneet realisoimaan tekoälyn tarjoamia hyötyjä muita toimijoita nopeammin. Viisi kohtaa olivat asenne, kokeilut, johdon sitoutuminen, data sekä osaaminen.

Asenteella tarkoitetaan vahvaa tahtoa rakentaa organisaation kyvykkyyttä sillä tavoin, että koneen mekaanisen käyttäjän sijaan ihmisen rooli on toimia aktiivisena ohjaajana suoritettavan työn ja koneen (eli tekoälyn) välissä. Kokeilulla viitataan siihen, että pyritään nopeasti ja pienillä kustannuksilla testaamaan uudet hypoteesit tekoälyn ja ihmisen yhteistyön hyödyistä. Johdon sitoutuminen tarkoittaa sitä, että taataan puitteet muutokselle, seurataan kehityksen tuloksellisuutta sekä varmistetaan tehtyjen ratkaisujen sekä toiminnan eettisyys. Datalla tarkoitetaan kykyä kerätä, hallita sekä siirtää dataa. Tämä onkin perusedellytys tekoälyn hyödyntämiselle. Osaaminen puolestaan ei tarkoita pelkästään puhdasta tekoälyteknologia- ja sovellusymmärrystä, vaan ehkä jopa enemmänkin organisaation kykyä tunnistaa ja kuvata, miten tekoälyn sekä ihmisen yhteistyötä pystytään parantamaan tai laajentamaan.

Automaation ja tekoälyn avulla on siis mahdollista parantaa yritysten tuottavuutta, mutta kyseessä on laaja projekti, jonka toteuttaminen kannattaa suunnitella huolella, jotta kaikki hyödyt saadaan käyttöön.

You may also like